A A A

KARTA STAŁEGO KLIENTA

 

Regulamin promocji "Karty Stałego Klienta".

 

 

1. Regulamin dotyczy promocji "Karta Stałego Klienta".

 

2. Promocja organizowana jest przez KAZAN BUS.

 

3. Promocja trwa do 31.12.2018 r.

 

4. Promocją objęte są bilety zakupione u kierowcy.

 

5. W celu skorzystania z promocji należy w trakcie jej trwania pobrać od kierowcy "Kartę Stałego Klienta" i przy każdym przejeździe pobrać naklejkę za przejazd.

 

6. W przypadku braku naklejki lub karty w trakcie przejazdu, uczestnik ma prawo zgłosić jej brak do organizatora, a ten ma obowiązek uzupełnić brak.

 

7. Uczestnicy promocji zyskują 10-ty przejazd do Lublina za 1 zł.

 

8. Jednemu uczestnikowi promocji przysługuje jedna karta z wpisanym imieniem i nazwiskiem.

 

9. Kierowca przy okazaniu przez pasażera karty ma obowiązek poprosić o okazanie dowodu tożsamości uczestnika, w celu potwierdzenia danych.

 

10. W przypadku braku karty w trakcie przejazdu kierowca nie wydaje naklejki.

 

11. Przy przejeździe za 1 zł kartę zwracamy kierowcy.

 

 

 

Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią powyższego regulaminu i jego akceptacją. Regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kazanbus.pl oraz w siedzibie naszej firmy.